Prekių katalogas

Privatumo politika

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.proirankiai.lt (toliau – Svetainė) ir www.proirankiai.lt pirkėjo (toliau – Pirkėjas) pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2. Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  1.3. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės svetainėje siūlomų prekių įsigijimui, sutinkate su slapukų naudojimu ar prenumeruojate naujienlaiškius.
  1.4. Svetainėje esančioje užsakymų/registracijos formoje lankytojų prašome pateikti asmeninę informaciją, kuri bus naudojama, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant pirkėjui galimybę naudotis kitomis svetainės paslaugomis.
  1.5. Jeigu Pirkėjas Svetainėje užsiprenumeravo naujienlaiškius arba davė sutikimą juos gauti, kai registravosi akcijoje, žaidime ar nuolaidai gauti, mes laikas nuo laiko siunčiame Pirkėjui naujienas bei pasiūlymus. Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba bet kada jų atsisakyti, kreipdamasis į mus raštu.
  1.6. Pirkėjas Svetainėje nurodydamas savo Asmens duomenis, sutinka, kad jie būtų valdomi ir tvarkomi šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  1.7. Mes nuolat tobuliname savo svetainę ir siekiame, kad naudotis ja būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Šiuo tikslu naudojamės „Google Analytics“ teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi Svetaine. Pirkėjas gali kontroliuoti “Google Analytics” įrankių panaudojimą, keisdamas atitinkamus savo naršyklės nustatymus.
  1.8. Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais: duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, duomenys tvarkomi teisėtai, tiksliai ir sąžiningai ir tik tais atvejais, kai Pirkėjas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Pirkimo sąlygų Svetainėje, sudaroma arba vykdoma pirkimo – pardavimo sutartis.
  1.9. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  1.10. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

  2. Registracijos Svetainėje taisyklės

  2.1. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Svetainėje veiksmus prisiregistravęs prie jos arba neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę/ įmonės pavadinimą; asmens kodą/įmonės kodą; PVM mokėtojo kodą; telefono numerį; el.pašto adresą; pristatymo adresą ir kt. Pirkėjas yra atsakingas už tikslių ir teisingų savo Asmens duomenų pateikimą.
  2.2. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis Svetaine.
  2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes Svetainėje patvirtina, kad sutinka su Privatumo politika ir kartu sutinka, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Nesutikdamas su Privatumo politika Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių.

  3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  Bendrovė turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik apdorojant prekių ar paslaugų užsakymus, sprendžiant problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, apmokėjimu už jas, vykdydama parduodamų prekių garantinius įsipareigojimus. Mes neperduosime Pirkėjo Asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

  4. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas, panaikinimas

  4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtume efektyviai įvykdyti Pirkėjo reikalavimus.
  4.2. Pirkėjas turi teisę pareikalauti nutraukti savo Asmens duomenų tvarkymą arba juos ištrinti, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.
  4.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti savo pateiktą informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti, jeigu pasikeitė mums pateikti duomenys arba lankytojas mano, kad mūsų tvarkoma informacija apie yra netiksli ar neteisinga.
  4.4. Lankytojas turi teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome jo asmens duomenis. Turi teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jo asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.

  5. Baigiamosios nuostatos

  5.1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „AKMAS“, įm.kodas 300658026, Ateities g. 25B, Vilnius, LT-06326, tel. +370 610 21400, el.paštas biuras@akmas.lt.
  5.2. Visais duomenų tvarkymo klausimais su Bendrove galite susisiekti el.paštu info@akmas.lt.
  5.3. Šiai Privatumo politikai yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  5.4. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.
  5.5. Jeigu Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų ir toliau naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Pirkėjas sutinka su sąlygų pakeitimu.
  5.6. Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d.