Tootekataloog

Privaatsuspoliitika

 • 1. Üldsätted

  1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib veebipoe www.prorankiai.lt (edaspidi - Veebileht) ja www.prorankiai.lt ostja (edaspidi - Ostja) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtteid ja korda.
  1.2. Isikuandmete töötlemine on määratud käesoleva privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse ja muude selliste andmete kogumist reguleerivate õigusaktidega.
  1.3. Teie kohta kogutav teave sõltub teabest, mille annate meile, kui registreerute veebisaidil pakutavate toodete ostmiseks, nõustute küpsiste kasutamisega või tellite uudiskirju.
  1.4. Veebilehe tellimis-/registreerimisvormis palutakse külastajatel esitada isikuandmed, mida kasutatakse kaupade müügiks ja kohaletoimetamiseks, raamatupidamisdokumentide väljastamiseks, enammaksete ja/või Ostja poolt tagastatud kauba eest raha tagastamiseks, võlgnevuste administreerimiseks ning muude ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmine ja ostjale muude veebilehe teenuste kasutamise võimaluse tagamine.
  1.5. Kui Ostja liitus Veebilehel uudiskirjadega või andis kampaaniale, mängule või allahindlusele registreerumisel nõusoleku nende saamiseks, saadame Ostjale aeg-ajalt uudiseid ja pakkumisi. Ostjal on õigus otseturundusteadete saamisest igal ajal loobuda või sellest loobuda, võttes meiega kirjalikult ühendust.
  1.6. Täpsustades Veebilehel oma Isikuandmeid, nõustub Ostja, et neid hallatakse ja töödeldakse käesolevas privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditel ja korras.
  1.7. Täiustame oma veebisaiti pidevalt ja püüame muuta selle võimalikult lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks. Selleks kasutame Google Analyticsi pakutavat veebianalüüsi teenust, mis aitab analüüsida, kuidas Veebilehte kasutatakse. Ostja saab kontrollida Google Analyticsi tööriistade kasutamist, muutes oma brauseri vastavaid seadeid.
  1.8. Lähtume järgmistest isikuandmete töötlemise aluspõhimõtetest: andmeid kogutakse määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel, andmeid töödeldakse seaduslikult, täpselt ja õiglaselt ning ainult juhtudel, kui Ostja annab nõusoleku, s.o. nõustub täitma Veebilehel olevaid Ostutingimusi, sõlmitakse või täidetakse ostu-müügileping.
  1.9. Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem, kui seda nõuavad kindlaksmääratud andmetöötluse eesmärgid.
  1.10. Kogu teave töödeldavate Isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

  2. Veebilehel registreerimise reeglid

  2.1. Ostja saab Veebilehel ostutoiminguid sooritada registreerimisega või ilma. Registreerimata Ostja on kohustatud esitama järgmised isikuandmed - nimi, perekonnanimi/ettevõtte nimi; isikukood/ettevõtte kood; käibemaksukohustuslase kood; Telefoninumber; e-posti aadress; tarneaadress jne. Ostja vastutab täpsete ja õigete isikuandmete esitamise eest.
  2.2. Kui Ostja esitab registreerimisvormis ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on meil õigus tühistada Ostja registreering ja andmed kustutada või piirata Ostja võimalusi Veebilehte kasutada.
  2.3. Veebilehel kauba tellimisega kinnitab ostja, et nõustub privaatsuspoliitikaga ja samas nõustub oma Isikuandmete töötlemisega. Privaatsuspoliitikaga mittenõustumisel ei ole Ostjal võimalik kaupa osta.

  3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  Ettevõttel on õigus edastada teavet kolmandatele isikutele ainult kauba või teenuse tellimuste töötlemisel, kauba esitlemise või kohaletoimetamisega seotud probleemide lahendamisel, nende eest tasumisel, müüdud kaupade garantiikohustuste täitmisel. Me ei edasta Ostja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Ostja eraldi nõusolekuta, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

  4. Isikuandmete muutmine, uuendamine, kustutamine

  4.1. Ostjal on õigus muuta ja uuendada registreerimisvormis toodud andmeid. Meil peab olema Ostja kohta täielik, täielik ja ajakohane teave, et ostja nõudeid tõhusalt täita.
  4.2. Ostjal on õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise lõpetamist või nende kustutamist, kui Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete õiguskaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatut järgimata, välja arvatud sätestatud juhtudel. jaoks privaatsuspoliitikas.
  4.3. Ostjal on õigus nõuda esitatud andmete muutmist, täpsustamist või parandamist, kui meile esitatud andmed on muutunud või külastaja arvates on meie poolt töödeldav teave ebatäpne või ebaõige.
  4.4. Külastajal on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme tema isikuandmeid. Tal on õigus tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmetega ja teabega andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmesaajate kategooriate ja andmetöötlusperioodi kohta.

  5. Lõppsätted

  5.1. Isikuandmete vastutav töötleja on UAB "AKMAS", ettevõtte kood 300658026, Ateities tn. 25B, Vilnius, LT-06326, tel. +370 610 2140