Aliuminio mobilus bokštelis 3400 (A + B + C modulis)